Zváranie titánu

imagescacwckag

Aj  tieto materiáli sa zvárajú  netaviacou sa elektródou v ochrane inertného plynu metódou TIG. Pri zváraní je nutné pridávať prídavný materiál Titán.