technológie

Pri mojej práci používam nasledovné technológie:

TIG/VIG- zváranie v ochrannej atmosfére Argon,hliník a jeho zliatiny, zváranie nerezových ocelí i zváranie veľmi náročného materiálu ako je titán

MIG/MAG-zváranie odvíjanou elektródou v ochrannej atmosfére CO2, alebo CO2 s Argónom

Oblúkom-zváranie ocelí odtavujúcou elektódou

Plameňom-acetylénový plameň,zvárenie oceľových trubiek.Plameň dokáže zvariť aj meď za pomoci tavidla boraxu a mosadzných drôtov. Mosadzou sa dajú zvárať všetky kovy ktoré sa zváraju plameňom.