Výroba kovových konštrukcií

kk1

Výroba oceľovej konštrukcie priamo na mieste objednávateľa zváračských prác.

1323955411kk2

Montáž oceľovej konštrukcie nosiča reklamy priamo na  strechu.

1323955445kk3

Výroba oceľových regálov na uskladnenie tovaru